خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


فروردین ۱۳۹۷


Marriage and divorce of Iranians abroad

Marriage and divorce of Iranians abroad

Marriages of Iranians living abroad, with Homelands, such as Iranian marriages inside the country. In terms of marriage and other laws, Iranians are in any place in the world, if they wish to marry in accordance with Iranian laws, they are required to comply with all health conditions for marria...

نظر ۰ بازدید ۹
قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟

قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟

قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟امروزه بسیاری از هموطنان به دلایل خاص خود به صورت دائم یا موقت در کشور های خارجی اقامت دارند ولی بدیهی است که عمده آن ها علاقه ف...

نظر ۰ بازدید ۲۰
طلاق عاطفی علل و عوامل هشدار دهنده آن

طلاق عاطفی علل و عوامل هشدار دهنده آن

از هر دو ازدواج یک ازدواج در مرحله طلاق عاطفی است. یکی از مهمترین دلایل این امر، صحبت نکردن درباره این آسیب و عدم ریشه‌یابی است یا می‌توان مدعی بود راهکارها...

نظر ۰ بازدید ۴
قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مط...

نظر ۰ بازدید ۶
اجرت المثل اموال

اجرت المثل اموال

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند. برای نمونه فرض کن...

نظر ۰ بازدید ۷
اجرت المثل در ازدواج (عقد نکاح)

اجرت المثل در ازدواج (عقد نکاح)

یکی از حقوق مالی که زنان به دلیل عقد نکاح از آن بهره‌مند می‌شوند، اجرت المثل است. منظور از حقوق مالی حقوقی است که از طریق پرداخت مبلغی پول جبران می‌شود. به طور ...

نظر ۰ بازدید ۱۰
اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل از دو واژه‌ی اجرت و مثل تشکیل شده است. به معنای این‌که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است. برای نمونه هنگامی که گفته م...

نظر ۰ بازدید ۸


مشاوره support